victor-sanchez-berruezo-XC_L00hjUww-unsplash

حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

بهترین خدمات حمل و نقل به سراسر دنیا

ما به عنوان فورواردر  میتوانیم شرایط حمل و نقل را آسان‌تر و کل روند کار را به جای بازرگانان کنترل نماییم، بنابراین بازرگانان مجبور به کنترل کلیه امور حمل و نقل نیستند.ما با دقت بهترین راه را برای رساندن محموله به مقصد برنامه ریزی می‌کنیم؛ و با خطوط حمل و نقل اصلی توافق نامه‌های ویژه‌ای برای مذاکره در مورد بهترین قیمت‌های رقابتی داریم.

فورواردرها محموله‌های متعدد مشتری‌های خود را جمع آوری و ترکیب کرده، و در نتیجه می‌توانند با هزینه کمتری، کانتینر از خطوط اصلی رزرو کرده و حمل کالا را مدیریت کنند. این شرایط برای کسانی ایده‌آل است که تعداد کمتری کانتینر حمل می‌کنند. به این معنی که اگر بازرگان تعداد کانتینر یا کامیون زیادی در یک پارت برای حمل داشته باشد بهتر است مستقیما با خطوط اصلی کار کند.

همچنین به عنوان فورواردر با استفاده از تخصص و برنامه ریزی دقیق خود قصد داریم کالاها را هرچه سریع‌تر و ارزان‌تر به مقصد برسانیم و در صورت لزوم، اسنادموردنیاز را از طرف بازرگان تهیه و تکمیل کنیم.

درخواست مشاوره